8:00 Macrodespertà de JCF 10:30 Concentració en el nostre casal per a realitzar la visita als monuments fallers en els tallers dels nostres artistes. 14:00 Tradicional paella popular de germanor 18:30 Concentració en el nostre casal per a anar tots junts a la Cridà en les Torres de...

21:30 Sopar oferit a tots els fallers i les falleres de la comissió per nostra Fallera Major, Paula López i Llorens...

14:30 Dinar Popular 18:00 Arreplegà del Ninot Infantil en la Exposició del Ninot 20:00 Sopar de la Plantà Infantil oferit a tots els fallers i les falleres infantils de la comissió per nostra Fallera Major Infantil, Rocío Martínez i Tormo-Figueres. A continuació, entrega de recompenses otorgades per...

08.00 Plantà de la Falla Infantil i recepció del jurat 11:00 a 13:00 Concurs de dibuix artístic de la nostra Falla Infantil 14:30 Dinar Popular 16:30 a 18:30 Gymcana infantil 19:00 Arreplegà del Ninot Major en la Exposició del Ninot 21:00 Resolució Jurat Premi Joan Canet – Falla Espartero. A...

08:00 Plantà de la Falla Gran i recepció del jurat 11:00 Jocs de taula infantils 13:00 Globotà 14:30 Dinar Popular 18:00 Concentració en el nostre casal, abillats amb els nostres trages regionals, per a l’arreplegà de premis infantils 22:00 Sopar de pa i porta 00:00 Disco-Mòvil...

10:30 Concentració en el nostre casal, abillats amb els nostres trages regionals, per a l’arreplegà de premis de la falla gran. 11:00 Taller infantil de Slime 14:30 Mascletà 15:00 Dinar popular 17:30 Concentració en el nostre casal, abillats amb els nostres trages regionals, per a la tradicional Ofrena de...

10:30 a 14:30 Castells unflables per a la Comissió Infantil 13:00 Cercaviles per nostra demarcació 14:00 Dança en Honor a la Mare de Déu dels Desamparats a la Plaça de Vannes, oferida per els nostres fallers 14:30 Mascletà 15:00 Dinar popular 18.00 Playbacks i festa de disfresses infantils 19:00 Berenar infantil...

12:00 Concentració en el nostre casal, abillats amb els nostres trages regionals, per a acompanyar a nostres Falleres Majors i Presidents a la missa en honor a Sant Josep en la Parroquia de Sant Agustí 13:30 Cercaviles per nostra demarcació 14:30 Mascletà 17:00 a 18:00 Jocs...